menu

Vzdělávací exkurze do Švýcarska – odjíždíme 28. října

Milí studenti, na podzim tohoto roku pro vás připravujeme vzdělávací exkurzi do Švýcarska. Uvidíme science centrum Technorama, Muzeum dopravy v Lucernu, navštívíme Evropskou organizaci pro jaderný výzkum CERN, ale také rodný dům J. J. Rouseaua v Ženevě, projdeme se po náměstí v Bernu s domem Alberta Einsteina, pokloníme se u pamětní desky Jana Husa v Kostnici. Ochutnáme tradiční sýry a čokoládu přímo ve výrobnách.

To vše navíc díky podpoře talentovaných žáků od města Ostravy v rámci projektu Škola je nám (stále) malá za velmi příznivou cenu.

Termín: pondělí 28. 10. – sobota 2. 11. 2019 (úterý 29. a středa 30. jsou Podzimní prázdniny)

Kapacita: 45 – 50 žáků, kteří budou mít v den odjezdu aspoň 15 let. Pedagogický doprovod (4 vyučující).

Orientační program:

1. den: Ostrava – Švýcarsko

Odjezd ve večerních hodinách z ČR, noční přejezd Německem do Švýcarska.

2. den: Kostnice/Lindau, Technorama

Příjezd Kostnice, prohlídka starého města – Husův dům, budova Koncilu, katedrála Munster, Husův kámen. Přejezd do Winterthuru, celodenní návštěva science centra Technorama, tři patra nabytá vědomostmi a interaktivními fyzikálními pokusy. Součástí programu i několik zajímavých přednášek o fyzice i chemii. Odpoledne přejezd na jih Švýcarska k ubytování. První společná večeře, nocleh.

3. den: CERN a Ženeva

Dopoledne návštěva Ženevy, procházka centrem kolem vodotrysku, květinových hodin, katedrály sv. Petra, radnice a rodného domu J. J. Rouseaua. Odpoledne odborná prohlídka CERNu s průvodcem a návštěvou některého z detašovaných pracovišť CERNu. V podvečer po prohlídce odjezd k ubytování, večeře, nocleh.

4. den: sýrárna Gruyére, čokoládovna Cailler, Bern

Po snídani odjezd do městečka Gruyére, návštěva historického osídlení s hradem. Poté exkurze v továrně na sýry spojená s ochutnávkou a možností nákupu (prohlídka v češtině). Poté přejezd do nedalekého Broc na návštěvu čokoládovny Cailler. Interaktivní prohlídka výroby, neomezená ochutnávka čokolády, možnost nákupu. Odpoledne přejezd do Bernu. Společná procházka městem – Einsteinův dům, katedrála, orloj, výběh medvědů. Večeře, nocleh.

5. den: Luzern a Muzeum Dopravy a Techniky

Po snídani přejezd do Luzernu. Prohlídka starého města s historickými kaplovými mosty přes řeku Reuss. Poté návštěva největšího technického a dopravního muzea ve Švýcarsku. Půldenní prohlídka s mnoha zajímavými exponáty, interaktivními expozicemi a hrami pro všechny věkové kategorie. V podvečer odjezd zpět do ČR. Noční přejezd Německa.

6. den, Švýcarsko – Česko

V ranních hodinách příjezd zpět do Ostravy.

V programu může dojít k dílčím změnám z organizačních důvodů.

CESTOVNÍ SLUŽBY

Doprava: Zájezdový autobus, vybavený sedadly s bezpečnostními pásy,videem, kávovarem, lednicí, klimatizací a toaletou. Po cestě možnost zakoupení teplých i studených nápojů.

Ubytování a stravování: Noclehy 3x v prázdninovém domě Cazot ve vesnici Les Giettes nedaleko města Monthey. Celková kapacita 76 míst ve 2, 3 a více lůžkových pokojích. To umožňuje flexibilitu jak v počtu osob, tak v rozdělení pokojů, které bude nejlépe vyhovovat Vaší skupině.

Strava je zajištěna českým kuchařem. Strava v rámci plné penze (snídaně – oběd formou balíčků – večeře). Prvním jídlem je večeře druhý den. Posledním pak snídaně 5. den + obědový balíček na zpáteční cestu. Obědy jsou realizovány formou obědového balíčku.

Cena zahrnuje:

  • dopravu komfortním autobusem z Ostravy;
  • 3x ubytování s plnou penzí;
  • služby průvodce;
  • komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, odpovědnosti za škodu a ztráty zavazadla;
  • informační materiály.

Základní cena zájezdu: Díky dotaci města Ostravy na podporu talentovaných žáků v rámci projektu Škola je nám (stále) malá je cena zájezdu 5 890 Kč/os každému žákovi snížena o 2 000 Kč na 3 890 Kč! Tato částka je splatná do 20. září 2019.

Vstupy (nejsou v ceně, orientační ceny):

  • Technorama: 17 CHF
  • Muzeum Dopravy v Luzernu: 19.80 CHF
  • Sýrárna Gruyére: 5 CHF
  • Čokoládovna Nestle – Cailler: 9 CHF

Exkurzi pořádá CK V-tour s.r.o. (smluvní podmínky)

Studenti, kterým v době konání akce bude 15 a více let, se mohou závazně přihlásit do 14. června prostřednictvím této elektronické PŘIHLÁŠKY.

V případě dotazů kontaktujte A. Balnara – osobně nebo balnar(at)wigym.cz.

Těší nás velký zájem studentů. V případě, že se na akci přihlásí větší počet žáků, než jaká je kapacita zájezdu, dostanou přednost žáci, kteří školu reprezentují na (přírodovědných) akcích a soutěžích, žáci s dobrými studijními výsledky a žáci bez kázeňských prohřešků.