menu

British History in 60 Minutes

Ve školním roce 2008/2009 se nám pak podařilo nazkoušet vlastní autorské divadelní představení pod názvem BRITISH HISTORY IN 60 MINUTES.

Lehkou parodií na klíčové okamžiky britské historie jsme si kladli za cíl seznámit diváky s kulturně-historickým vývojem této země.

Hra byla diváky pozitivně přijata hned několikrát: nejprve na festivalu Youth for You(th), kde jsme měli příležitost oslovit ostravskou mládež, dále pak v Kulturním domě Poklad a v neposlední řadě v Britském centru Knihovny města Ostravy, kde jsme sklidili vřelý potlesk od publika z řad ostravské veřejnosti. Obě secvičená představení jsme sehráli také v Bohumíně pro tamější gymnázium.

Několik fotografií z nácviku této hry můžete zhlédnout ve fotogalerii.