menu

Stravování

Od 1. září 2012 zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance Wichterlova gymnázia Školní jídelna SPŠCH Ostrava. Školní výdejna na Wichterlově gymnáziu je v provozu každý pracovní den (není-li stanoveno jinak) od 11:30 do 14:15 hodin.

Pro stravování platí následující pravidla:

1) Každý strávník se musí zaregistrovat v přehledném elektronickém systému, odkaz ZDE .

Vzhledem k potřebným údajům doporučujeme, aby registraci provedli rodiče žáků.

Registraci mohou po zveřejnění seznamů žáků nových prvních ročníků (1. C, 1. D ) provést i nově přijatí žáci. Žáci budoucích prim mohou již nyní do políčka „třída“ uvést 1. A (ŠVP Mluvíme anglicky) nebo 1. B (ŠVP Matematika a příroda).

2) Platba za stravování – pouze inkasem z účtu

Inkasní platby jsou nejmodernější a pro plátce nejjednodušší metodou. Nezapomeňte proto u své banky povolit inkaso (informace vám budou po vyplnění formuláře odeslány na kontaktní e-mail, který uvedete v přihlášce nového strávníka) a inkasní limit. Obědy jsou placeny na následující měsíc (např. platba v srpnu je určena na září), vždy 15. den v měsíci. Pokud platba proběhne úspěšně, bude mít strávník přihlášenou stravu na každý stravný den v následujícím měsíci, pokud však předem neuvede jinak (např. trvale neodhlásí některé dny v týdnu). V případě odhlášené stravy bude snížena záloha ze stravného na nasledující měsíc.

Pozor! Inkasovaná částka může být mimořádně zvýšena o dlužnou částku za neoprávněně odebranou stravu. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. se první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole považuje za pobyt ve škole. Proto je žák oprávněn tento oběd odebrat, i když je nemocný. V dalších dnech však žák nemá na oběd nárok! Pokud v tyto dny oběd neodhlásí, je povinen uhradit plnou cenu oběda stanovenou vnitřním řádem školní jídelny (cca 75 Kč).

Protože cena bude 29 Kč pro žáky nižšího gymnázia a 32 Kč pro žáky vyššího gymnázia, je částka 750 Kč při řádném odhlašování obědů (viz výše) dostačující.

3) Stravovací karty

Všichni strávníci obdrží zdarma kartu s optickým kódem. Při zničení nebo ztrátě karty si strávník bude muset na vlastní náklady zakoupit kartu novou.

4) iStravné

Strávníci mohou pohodlně provádět změnu objednané stravy pomocí internetu nebo mobilního telefonu! Službu je možné aktivovat ZDE (po prvním přihlášení si změňte heslo).

  • Změny stravy lze provádět také pomocí SMS. Podrobné informace o formátu textové zprávy naleznete na http://www.strava.cz/
  • Pro přístup z mobilního telefonu zadejte adresu http://m.strava.cz/

Další důležité dokumenty Školní jídelny SPŠCH: