menu

COVID-19 aktuality

AKTUALIZACE 13.10.

Vážení rodiče, milí žáci, od zítřka 14.10. přechází naše škola KOMPLETNĚ na distanční výuku (všechny třídy). Nově bude tedy vedena výuka distančně i u žáků nižšího gymnázia.

Všem žákům byly hromadně odhlášeny obědy (až do 1.11. se nevaří).

Komunikačním nástrojem je Google Classroom.

Výuka je pro žáky povinná. Jakékoli potíže konzultujte, prosím, přes třídního učitele.

Případná on-line výuka (videokonference) bude probíhat v hodinách dle standardního rozvrhu, off-line výuka dle instrukcí vyučujícího.

Všechna pravidla jsou stanovena v příloze č. 2 Školního řádu Wichterlova gymnázia, se kterou jste se seznámili.

Škola bude pro potřeby žáků/rodičů otevřena od 9:00 do 12:00 (např. pro vyzvednutí věcí ze skříňky).

Plné znění opatření vlády ZDE.

DATA:

14.10.-23.10. Distanční výuka

26.10.-27.10. – Nově nařízené volno pro žáky – výuka neprobíhá (ani distanční)

28.10. – státní svátek

29.10.-30.10. – podzimní prázdniny

2.11. předpokládaný návrat žáků do školy

AKTUALIZACE 9.10.

Reagujeme na nejnovější opatření a přinášíme (snad) jasný přehled toho, jak bude situace vypadat na Wichterlově gymnáziu od pondělí 12.10.

a) 1.-4. ročníky čtyřletého gymnázia a 5.-8. ročníky osmiletého pokračují v DISTANČNÍ výuce až do 23.10.

b) Prima-kvarta pokračuje v PREZENČNÍ výuce až do 23.10.

c) Týden 26.10.-30.10. je pro VŠECHNY žáky volný, považujte ho za celý týden prázdnin (bez distanční výuky).

Přehled pro všechny typy škol naleznete ZDE

Odkazy na jednotlivá usnesení vlády a text opatření naleznete ZDE

AKTUALIZACE 1.10.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nařizuje s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. mimořádné opatření spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním vzdělávání. Plné znění zde.

Od 5.10. do 18.10. bude výuka 1.-4. ročníků čtyřletého oboru a 5.-8. ročníků osmiletého oboru probíhat distančně dle Plánu, jehož znění najdete ZDE.

Komunikačním nástrojem je Google Classroom.

Případná on-line výuka (videokonference) bude probíhat v hodinách dle standardního rozvrhu, off-line výuka dle instrukcí vyučujícího

Žáci primy-kvarty pokračují v prezenční výuce dle standardního rozvrhu.

Vláda české republiky vydala včera 30.9. krizové opatření. Odkaz ZDE

 

AKTUALIZACE 17.9.

Ministr zdravotnictví A. Vojtěch nařizuje od pátku 18. 9. povinnost nosit roušku zaměstnancům škol a žákům i při výuce ve třídách (mimo 1. stupeň základních škol). Žádáme proto všechny žáky školy, aby se tímto nařízením řídili. Povinnost nosit roušku neplatí pro hodiny tělesné výchovy a některé aktivity v hudební výchově (zpěv, hra na dechové nástroje). Děkujeme.

Odkaz na text mimořádného opatření.

AKTUALIZACE 17.9.

S potěšením informujeme, že také díky nové metodice KHS už neodcházejí do karantény další třídy, ale případně jen vytrasovaní jednotlivci (za poslední dva dny jen 2 žáci). Děkujeme všem rodičům za zpětnou vazbu a jsme rádi, že můžeme udělat radost všem, kteří chtěli, aby děti mohly dál normálně docházet do školy. Zároveň prosíme všechny, kteří se dozvědí, že byla žákovi karanténa ukončena dříve (může se to stát, protože termíny testů se liší), aby tuto informaci sdělili třídnímu učiteli nebo přímo vedení. V příštím týdnu se začnou postupně vracet z karantény třídy i učitelé – už se těšíme 🙂

Větráme, minimálně se stěhujeme, skoro se nepotkáváme (je nás tady málo), nosíme roušky, dezinfikujeme, co se dá, a jsme v úzkém kontaktu s KHS i zřizovatelem. Držíme všem palce 🙂

AKTUALIZACE 14.9.

OPRAVA DNES VYHLÁŠENÉ KARANTÉNY 1.B, 1.C, 3.A a 5.A!!!

Vzhledem k dalším zjištěným skutečnostem Krajská hygienická stanice nakonec změnila své dnešní rozhodnutí. Třídy 1.B, 1.C (španělská skupina), 3.A a 5.A NEMUSÍ do karantény!!! Znamená to následující:

1. Zítra (15.9.) mají třídy 1.B, 1.C (španělská skupina), 3.A a 5.A výuku dle aktuálního rozvrhu hodin (už by tam měl být).
2. Bohužel už se nám nepodaří vrátit zrušené obědy, děti tedy zítra NEMAJÍ OBĚD. Pro další dny si, prosím, obědy znovu přihlaste (hromadně je možné dělat jen odhlášky)
3. ​Je možné, že rodičům volali nebo BUDOU VOLAT pracovníci z hygieny. Ti tuto aktuální informaci o zrušení karantény NEMAJÍ (vysvětlení systému je nadlouho, ale docela je chápu). Proto PLATÍ TATO NAŠE INFORMACE, děti na testy nemusí, do školy mohou.

4. Platí, že doma od dnešního dne zůstává v karanténě další jeden pedagog a dva jsou nově pozitivně testovaní. Celkem tedy v karanténě 7 tříd a 16 pedagogů, 4 učitelé pozitivně testovaní.

5. NOVĚ!!! se objevil v jeden pozitivně testovaný žák v jedné ze tříd, která je v karanténě, celá třída má tedy prodlouženou karanténu do do 20.9.

Na stole byla dnes i otázka uzavření školy, nakonec KHS rozhodla, že škola může pokračovat v provozu.

Přejeme všem pevné zdraví i nervy a děkujeme za pochopení​.

Dobré zpráva: I když máme v karanténě sedm tříd, pozitivně testovaný je zatím jen jeden žák ze třídy kromě původní ohnisko. Distanční výuka jede naplno.

AKTUALIZACE 11.9.

9 učitelů dnes odesláno do karantény (celkem tedy 15), vše v souvislosti s původní třídou, kde bylo pozitivně testováno už několik žáků. Mimo ni nejsou nové pozitivní případy. Jsme s KHS domluvení na detailnějším trasování dle trochu jiné metodiky, abychom nemuseli odesílat do karantény celé třídy, když to není nutné. Vzhledem k nižšímu počtu tříd ve škole jsme mohli minimalizovat jejich přesuny v průběhu dne a kontakt mezi žáky různých tříd. Provoz školy jsme zatím schopni zajistit, je však třeba počítat s větším počtem suplovaných hodin. Všichni pedagogové v karanténě pracují z domu. Pro třídy ve škole připravují práci do suplovaných hodin, pro třídy v karanténě pak úkoly přes Google Classroom.

AKTUALIZACE 10.9.

Dle informací KHS byl pozitivně testován jeden náš pedagog. Následkem toho byla nařízena karanténa dalším pěti třídám a dvěma učitelům. Současný stav je tedy 7 tříd a 6 pedagogů v karanténě. Dle KHS zatím provoz školy může pokračovat, samozřejmě platí povinnost nosit roušky a dodržovat všechna hygienická opatření. Navzdory velkému počtu tříd a žáků v karanténě jsou zatím pozitivně testováni v celé škole 2 žáci a jeden pedagog. S podrobnými informacemi vždy zákonné zástupce kontaktuje přímo KHS.

Všem třídám v karanténě vždy během prvního dne posíláme přes Bakaláře podrobný plán distanční výuky. Žáci mají zřízené školní e-mailové adresy a výuka i komunikace probíhá prostřednictvím Google Classroom.

Horká linka pro akutní informace je 603 924 382 (vedení gymnázia, nikoliv KHS).

AKTUALIZACE 9.9.

Vážení zákonní zástupci,

přestože v tuto chvíli máme pouze informace z médií a sociálních sítí (stejně jako vy), vyplývá z nich zřejmá povinnost nosit ve společných prostorách školy roušku již od zítřka 10.9. V praxi to bude znamenat, že všichni musíme mít roušku nejen v jídelně, ale také na chodbách a toaletách. Naopak rouška nebude povinná při výuce ani při pobytu venku (např. na školním hřišti).

Vybavte, prosím, děti i náhradní rouškou. Den je dlouhý, může se stát cokoli.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Přeji pevné zdraví a nervy 🙂

Jan Netolička


Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a skutečnosti, že dvěma našim třídám a čtyřem pedagogům byla nařízena karanténa, upravujeme pravidla nošení roušek.

Ve společných prostorách (šatny, toalety, chodby, jídelna apod.) platí povinnost používat ochranu dýchacích cest (nasazenou roušku), a to pro zaměstnance i žáky.

Povinnost mít roušku neplatí ve třídě/tělocvičně/venku v průběhu výuky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Toto nařízení je účinné od pátku 11. 9. 2020, nicméně doporučujeme roušku už zítra (10. 9. 2020).

AKTUALIZACE 8.9.

Dnes byla nařízena karanténa v další třídě, ve které byl minulý týden pozitivně testován jeden žák. Vzhledem k tomu, že se tak stalo na adaptačním kurzu, nařídila KHS karanténu jen v  této jedné třídě.  V současné době tedy máme v karanténě 2 třídy a 4 pedagogy.

Žádná další opatření ani tentokrát nebyla nařízena.

AKTUALIZACE 3.9.2020

Dne 3.9. dopoledne jsme byli informováni KHS MSK, že žáci jedné naší třídy a jeden učitel mají od dnešního dne nařízenou karanténu. Po dohodě s KHS jsme provedli všechna nezbytná opatření, níže uvedená opatření trvalého charakteru zůstávají v platnosti. KHS bude sama kontaktovat dotčené osoby, provoz školy zůstává bez omezení.

Nošení roušek nám nebylo nařízeno (dále zůstává povinné ve školní jídelně a bufetu), nicméně vzhledem k situaci doporučujeme nasazení roušky zvážit alespoň ve společných prostorách.

V případě skutečně akutních sdělení (např. nemocný žák) můžete využít nouzovou linku na vedení školy: 603 924 382


Vážení rodiče, žáci, kolegové i návštěvníci,

COVID nám vstoupil do života a do fungování školy tak silně, že si vysloužil samostatnou webovou stránku 🙂 Považujeme za zásadní, abyste všichni měli co nejvíce informací o tom, jaká opatření jsme na škole provedli pro vaši bezpečnost a jaká je aktuální situace. Vše najdete na této stránce v podobě příspěvků, které budeme přidávat, kdykoli se vyskytne nějaká zásadní informace.

Níže najdete všechny základní dokumenty, kterými se od 1.9.2020 řídí život na Wichterlově gymnáziu. Kromě nich jsme samozřejmě vypracovali a upravili konkrétní náplň práce jednotlivých zaměstnanců z úseku úklidu a údržby. Nejzásadnějším dokumentem jsou Pravidla pro provoz Wichterlova gymnázia. Ten vychází z manuálu MŠMT a byl připomínkován a schválen pedagogickou radou i dalšími zaměstnanci Wichterlova gymnázia. Jedná se však o živý dokument, který můžeme upravovat dle aktuální situace.

To nejzásadnější pravidlo by se však dalo shrnout do jediné věty:

Nemocný žák ani nemocný učitel do školy nepatří.

Brát ohled na ostatní je v tuto dobu asi to hlavní. Toto pravidlo by samozřejmě mělo platit i mimo koronavirovou epidemii, ale dnes je snad aktuálnější než kdy jindy.

Nástup žáků do školy a adaptační období

V tuto chvíli pracujeme na plánech reflexe a plánech adaptace žáků, jinými slovy každý pedagog ve spolupráci s kolegy vyhodnocuje, co se žáky v koronavirovém období dělal, a připravuje metody a formy, kterými jim usnadní návrat do školy po prakticky půlroční pauze. Naším cílem je eliminovat riziko, že žáky na začátku roku potká stres a neúměrné testování znalostí z doby, kterou strávili distančním vzděláváním, a zároveň zajistit, že v jejich vzdělání nevznikne žádná nenapravitelná díra.

Pro případ, že by bylo znovu nutné přejít na distanční vzdělávání, které by tentokrát bylo pro žáky povinné, budeme mít rovněž připravena jasná pravidla. Jejich součástí jsou např. kritéria hodnocení nebo stanovené jednotné on-line prostředí, v němž se budou žáci vzdělávat a rodiče informovat.

Přeji nám i vám všem, aby se situace měnila už jen k lepšímu a život se vrátil do normálních kolejí.

Jan Netolička, ředitel gymnázia

Pravidla pro provoz Wichterlova gymnázia ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 platná od 1.9.2020

Plán distanční výuky Wichterlova gymnázia

Doporučení ČŠI, kterými se řídíme

Metodické letáky MŠMT, ze kterých vycházíme

Principy a zásady vzdělávání na dálku (pokud by k němu znovu došlo)