menu

Ekotým na exkurzi ve Sluňákově

Ekotým na exkurzi ve Sluňákově

Centrum Sluňákov v Horce nad Moravou dlouhodobě a profesionálně vzdělává v oblasti environmentální výchovy. Právě zde se školní ekotým vypravil na hlavní část své mimořádné exkurze 22. 11. 2019.

Další část se konala v Pevnosti poznání v centru Olomouce.

Tento den se tedy 13 ekotýmáků detailně přiučilo o tématu biomasa, resp. život ve vodě.

Náklady byly placeny z grantu statutátního města Ostravy na podporu zájmové činnosti žáků.

 

Biomasa u nás doma – název vzdělávacího programu ve Sluňákově

 

Skupinová práce stmeluje ekotým, neboť členové jsou z různých tříd a ročníků.

 

Součástí bylo i vaření čaje na různých typech kotlíků, jejichž účinnost se tím zjišťovala

 

Sloup Nejsvětější trojice zapsaný na seznamu UNESCO nesmí na fotce z Olomouce chybět

 

Ekotýmáci si „osahávají“ přírodní jevy v expozici Voda v Pevnosti poznání